Σάββατο , 4 Ιουλίου 2020

Άγιος Δημήτριος: 472.000 ευρώ για τις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κ.λπ.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12/1/2017. Ώρα έναρξης: 9:30πμ και ώρα λήξης: 10:30πμ.

• Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα