Κυριακή , 25 Οκτωβρίου 2020

Η πρώτη του Δ.Σ των 3Β για το 2015,στις 5 Γενάρη

Με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης θα κάνουν ποδαρικό στη νέα χρονιά οι δημοτικοί σύμβουλοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015 στις 7 μ.μ.

Συγκεκριμένα η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την εξαιρετικά επείγουσα προμήθεια υγρών καυσίμων.
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της εξαιρετικά επείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου, για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2015.
Έγκριση της υπ. αριθ. 3/2015 μελέτης, των όρων διακήρυξης καθώς και διάθεση και δέσμευση πίστωσης για την εξαιρετικά επείγουσα “Προμήθεια υγρών καυσίμων” του Δήμου, για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2015.
Έγκριση του υπ. αρ. 60326/16.12.2014 Πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή των δημοτικών υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, ανάθεσης και αξιολόγησης προσφορών καθώς και συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών στις περιπτώσεις Ε, Ε1, Ε2, Ε3, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ.  Σχετικά: Η 369/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.
Περί καθορισμού αμοιβής των δικηγόρων. Σχετικά: Η 362/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Περί διαγραφής χρεών από φορολογικούς καταλόγους Τ.Α.Π. – Δ.Τ. – Δ.Φ. των κ.κ. Α. Παπαδόπουλου, Μιχαλοπούλου κλπ. (44137/8.8.2013)
Περί διαγραφής χρεών από φορολογικό κατάλογο (345/18-4-2013) του Γεωργακοπούλου Νικολάου του Κων/νου που αφορά δίδακτρα του Κ.Δ.Α.Π. περιόδου Απριλίου 2013 για το τέκνο του Γεωργακοπούλου Βασιλική.
Περί διαγραφής χρεών από φορολογικό κατάλογο (959/2-10-2014) της Δράμη Ζωής του Ιωάννη που αφορά δίδακτρα του Κ.Δ.Α.Π. περιόδου από 29/7/2014 έως 31/7/2014 για τεκνό της Σαραντόπουλο Παναγιώτη.
Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους βεβαίωσης εισφοράς σε χρήμα και εισφοράς γης μετατρεπομένης σε χρήμα λόγω διπλής βεβαίωσης σε χρηματικό κατάλογο, βάσει του Ν.3463/2006/αρθ.174 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) Διαγραφής Χρεών.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα για Τ.Α.Π. στην κα Αικ. Καραμπά.