Σάββατο , 4 Ιουλίου 2020

ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ για τα ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ της Μονής Αγίου Διονυσίου ή δεν ξέρουν τι λέει η Ορθοδοξία μας;…

Με έκπληξη κι απορία παρακολουθήσαμε τις πρόσφατες, συντονισμένες επιθέσεις κάποιων ιερέων κατά του Κ. Βελόπουλου, για τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου Διονυσίου, στο Άγιον Όρος.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κι ο Επίσκοπος Αμορίου σε έναν περίεργο συντονισμό επιτέθηκαν στον Κ. Βελόπουλο για ένα βιβλίο που ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΕ, αλλά παρουσίασε πριν 5 χρόνια. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν τις κάλπες.Εν τω μεταξύ  αναφορά σε επιστολές του Χριστού υπάρχει στα εκκλησιαστικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Κατά συνέπεια οι συγκεκριμένοι ιερείς είτε δεν ξέρουν τι λέει η Ορθοδοξία μας είτε το απέκρυψαν. Αν σκεφτούμε και το χρόνο που έγιναν οι τοποθετήσεις αυτές και τις σχέσεις τους με το κόμμα της ΝΔ τότε δεν θα ήταν παράλογο να πει κάποιος πως μάλλον ισχύει το δεύτερο.

Υπάρχει λοιπόν αναφορά στις Γραφές για επιστολές του Χριστού και πιο συγκεκριμένα στο Μηναιον Αυγούστου.

Μηναίο ή και Μηνολόγιο[1], συνηθέστερα όμως στον πληθυντικό, ονομάζονται δώδεκα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένα για κάθε μήνα, βασισμένα στο βυζαντινό λειτουργικό τυπικό[2]. Στα Μηναία περιέχονται οι ακολουθίες (Εσπερινός και Όρθρος με τα Τροπάρια και τους Κανόνες τους[3]) των γιορτών του ακίνητου εορτολογικού κύκλου[4] και της ζωής των αγίων του εκκλησιαστικού έτους, που καλύπτουν το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Αυγούστου[5]. Στα Μηναία, μόνον οι ακολουθίες των μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και κάποιων μεγάλων Αγίων είναι πλήρεις, ενώ στις υπόλοιπες ημέρες, οι ακολουθίες του Μηναίου συμπληρώνουν εκείνες της Οκτωήχου ή του κινητού εορτολογικού κύκλου του Τριωδίου ή του Πεντηκοσταρίου ή και παραλείπονται ολοσχερώς, όπως το Πάσχα και στις μεγάλες κινητές εορτές, οπότε διαβάζεται μόνο το Συναξάρι της ημέρας[6].

Ως πρώτη τυπογραφική έκδοση των Μηναίων, έχει επισημανθεί εκείνη που έγινε στη Βενετία ανάμεσα στα έτη 1526-1533, ενώ τον Μάρτιο του 1548 ξεκίνησε μια δεύτερη έκδοση η οποία ολοκληρώθηκε το 1596[7]. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές εκδόσεις από διαπρεπείς εκδότες στη Βενετία, την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα, τη Ρώμη κ.α., στις οποίες γίνονταν πάντοτε προσθήκες καθώς και διορθώσεις σφαλμάτων προηγούμενων εκδόσεων[8].

Δεν υπάρχει ορθόδοξη εκκλησία χωρίς Μηναίο, καθώς περιλαμβάνει τους ύμνους που ψάλλονται στις ακολουθίες όλων των ημερών του έτους.

Εν προκειμένω στο εκκλησιαστικό αυτό  βιβλίο στο μήνα Αύγουστο,  υπάρχει ρητή αναφορά σε επιστολή που έστειλε μέσω του μαθητού του Ανανία ο Χριστός, ως απάντηση σε επιστολή του Αύγαρου, του βασιλιά της Οσροηνής, περιοχής της Άνω Μεσοποταμίας.

Ο Άβγαρος Ε΄ ή Αύγαρος Ε΄ ήταν ιστορικό πρόσωπο, βασιλιάς της Οσροηνής, περιοχής της Άνω Μεσοποταμίας με πρωτεύουσα την αρχαία πόλη της Έδεσσας. Βασίλεψε από το 4 π.Χ έως το 7 μ.Χ και από το 18 μ.Χ έως τον θάνατό του, το 50 μ.Χ. Είχε το προσωνύμιο «Ουχάμα» που σημαίνει Μαύρος[9]

Το εάν η χειρόγραφη επιστολή που υπάρχει στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους είναι αυθεντική είναι κάτι που θα το κρίνει η επιστήμη και οι θεολόγοι. Όμως η ύπαρξη των επιστολών αυτών είναι αποδεκτή από την επίσημη Εκκλησία.

Τώρα εδώ θέλουμε να παραθέσουμε το εξής. Ο Ηγούμενος Πέτρος, της Μονής Αγίου Διονυσίου  τονίζει ότι στην Μονή φυλάσσεται χειρόγραφος Κώδικας 199 το οποίο αναφέρεται σε επιστολή του Χριστού. Αυτό ανέφερε ξεκάθαρα σε αποκλειστική δήλωση που έκανε στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στις 30/06/2019.[10]

Να σημειώσουμε ότι συγκεκριμένα ο επίσκοπος Ευσέβιος της Καισαρείας, πατέρας της Χριστιανικής ιστορίας, αναφέρει στο έργο του «ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Α, κεφάλαιο ΙΓ» την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του τοπάρχη της Έδεσσας, Αύγαρου και του Ιησού. (ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝ

Ο σημαντικός Πατέρας της Εκκλησίας, Ευσέβιος Καισαρείας, γεννήθηκε γύρω στο 280 μ.Χ. και ήταν σύγχρονος του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Στο έργο του “Εκκλησιαστική Ιστορία”, αφού πρώτα διερευνά το πρόβλημα για το ποιοι απάρτιζαν τον κύκλο των εβδομήντα μαθητών του Χριστού, μνημονεύει την επιστολή του Τοπάρχη Αύγαρου της Έδεσσας προς τον Ιησού και τη σχετική απάντηση που έλαβε.

Αντίγραφα των επιστολών αυτών, στη συριακή γλώσσα, φυλάγονταν, όπως υποστηρίζει ο Ευσέβιος, στο αρχειοφυλάκιο της πόλης της Έδεσσας μέχρι της εποχής του.[11]

 

 

 1.  «Μηναίο», Μαλαβάκης Νίκος, Βυζαντινολόγιο-Λεξικό Εκκλησιαστικών και Θρησκευτικών όρων, Αστήρ, Αθήνα 1999, σελ. 93.
 2.  ΘΗΕ, τόμ. 8 (1966), στ. 1117.
 3.  Μαλαβάκης, Βυζαντινολόγιο…, ό.π.
 4.  ΘΗΕ, ό.π.
 5. «Μηναία», e-δομή (ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜ
 6.  ΘΗΕ, τόμ. 8 (1966), στ. 1118.
 7. ΘΗΕ, τόμ. 8 (1966), στ. 1119.
 8. «Μηναία», εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 42, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2004-2005 [CD-ROM].
 9.  Γερμανική Εθνική ΒιβλιοθήκηΚρατική Βιβλιοθήκη του ΒερολίνουΒαυαρική Κρατική ΒιβλιοθήκηΕθνική Βιβλιοθήκη της ΑυστρίαςGemeinsame Normdatei11850018X. Ανακτήθηκε στις 16  Οκτωβρίου 2015.//// Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (1962). «Τόμος 1, σελίδα 32-33». Αθήνα: Αθανάσιος Μαρτίνος, σελ. 615
 10. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
 11. Encyclopædia Britannica 2006, λήμμα «Eusebius Of Caesarea.», Encyclopædia Britannica Premium Service, στην αγγλική