Τρίτη , 27 Οκτωβρίου 2020

Ο κόσμος πεινάει και η Δούρου μιράζει Tablet στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής!

Ψηφιακές ταμπλέτες διανεμήθηκαν στο σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της 35ης Συνεδρίασης του ΠΕ.ΣΥ.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα για την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, με την έναρξη της νέας χρονιάς πρόκειται να λειτουργήσει πιλοτικά η σχετική εφαρμογή, η οποία, να σημειωθεί ότι αναπτύχθηκε από το προσωπικό της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής, με παρότρυνση της νέας Διοίκησης για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής, διαδικασίες που αφορούν στην πρόσβαση στην ημερήσια διάταξη και τις αποφάσεις του ΠΕ.ΣΥ, τη δήλωση στον κατάλογο των ομιλητών καθώς και την ψηφοφορία, θα διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο. Η ίδια εφαρμογή και διαδικασία θα αξιοποιηθούν και στη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής.