Σάββατο , 24 Οκτωβρίου 2020

Το Πολυτεχνείο ζει

Παρά και ενάντια στις προσπάθειες για ιστορική και πολιτική λήθη.

Παρά την κατά καιρούς επίμονη προσπάθεια ενσωμάτωσης στην
κυρίαρχη κρατική ιδεολογία.

Το Πολυτεχνείο ζει στο σήμερα ως παράδειγμα του δικαιώματος στην εξέγερση και την ελπίδα.

Και αυτό δεν οφείλεται ούτε σε κόμματα και οργανώσεις ούτε σε μεμονωμένα άτομα.

Το Πολυτεχνείο ζει γιατί κατόρθωσε να ριζώσει στη λαϊκή συνείδηση. Και αυτό αποτελεί το ιστορικό επίτευγμα των αγώνων δυο γενιών. Δεν είναι και λίγο πράγμα…

Φωτογραφία-κείμενο: Άγγελος Καλοδούκας